Post uit Oostende

Muggenscheet

We verblijven voor langere tijd in Oostende. Er wordt gebeld.   Man voor de deur. Via de videofoon zegt de man dat hij voor de plaatsbeschrijving komt. Bij het huren van een appartement moet er altijd een plaatsbeschrijving worden opgemaakt, had de mevrouw van het syndicaat eerder laten weten. Ik wist niet wat een plaatsbeschrijving was en zei dat ze geen moeite hoefde te doen, we kenden Oostende al een beetje, wisten waar het appartement lag en hadden alles goed bekeken. Daar ging het niet om, had ze geantwoord.

Waar het wel om ging vertelde de plaatsbeschrijver die inmiddels zonder iets beschreven te hebben aan zijn tweede kop koffie zat.

'Het zit zo meneer', zei de man, 'ik ga de staat van het appartement heel precies in woord en beeld te boek zetten. Wanneer u dan ooit het appartement verlaat kunnen wij zien of er iets gewijzigd is. We letten vooral op beschadigingen en natuurlijk of alles nog aanwezig is, u snapt het wel. Moet er iets hersteld worden of zijn er zaken ontvreemd dan verrekenen we dat met uw waarborgsom. Dat werkt het snelste, snapt u. Ik snapte het, Oostends mierenneuken.

Omdat ik wilde weten welke speelruimte we hadden voor het beschadigen van het appartement en ontvreemden van roerende zaken, vroeg ik: 'Stel dat er volgend jaar hier - ik wees naar de smetteloze witte muur achter de man - een muggenscheet zit, kost ons dat dan geld?' 

'Nou', antwoordde de man, 'als de mug is doodgemept dan kan het zijn dat er een bloedvlek is achtergebleven en die moet worden weggeschilderd, maar dat blijf je natuurlijk zien en daarom nemen we dan de hele muur mee. Dit muurtje schat ik op €80,-‘

Ik antwoordde dat zo'n muggenscheet en de gevolgschade mij toch niet verweten konden worden. Maar dat zag ik verkeerd. Het was gebeurd onder mijn verantwoordelijkheid. Ik had horren kunnen plaatsen om de beesten buiten te houden. Voor het plaatsen van die horren had ik wel schriftelijk toestemming moeten vragen aan de eigenaar.

'Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben voor de plaatsbeschrijving?' vroeg ik de man. 

'Maakt u zich niet druk om mij meneer, doe wat u moet doen, ik red me wel. Met een uurtje of 4 is het wel gepiept.'

We deden onze boodschappen. Bij de Hema was witte muurverf in de aanbieding. 2 Potten meegenomen.